Kontejnery

Vybrat kontejner
  • Stav
  • Typ kontejneru
  • Velikost
  • Výrobce
  • Model
  • Rok výroby
40'HC RF Carrier 2007
5.700
Rok výroby: 2007
Velikost: 40' High Cube
Model: Carrier ML3
Výrobce: Carrier
Stav: Used
Typ kontejneru: Refrigerated Container

20'RF Carrier 2005
5400
Rok výroby: 2005
Velikost: 20'
Model: Carrier ML2i
Výrobce: Carrier
Stav: Used
Typ kontejneru: Refrigerated Container

Wechselbrücke/CargoBox
1.500
Rok výroby:
Velikost: 7,15'
Model: T.King MP-D
Výrobce: Daikin
Stav: Used
Typ kontejneru: Wechselbrücke/CargoBox

Rok výroby: 2017
Velikost: 10'
Model: T.King MP4000
Výrobce: Thermo King
Stav: New
Typ kontejneru: Refrigerated Container

20' Dry Van Container
1.040
Rok výroby:
Velikost: 20'
Model:
Výrobce:
Stav: Used
Typ kontejneru: Dry Van Container

40' Dry Van Container
1.165
Rok výroby:
Velikost: 40'
Model:
Výrobce:
Stav: Used
Typ kontejneru: Dry Van Container